725 753 753


Financování

Postup při koupi bytu

Ústní rezervace: Po rozhodnutí o koupi nemovitosti, zarezervujeme klientovi vybraný byt na 48 hodin.
Dohoda o rezervaci: Do 48 hodin od ústní rezervace uzavře strana kupující se stranou prodávající dohodu o rezervaci s platností 14 dnů a strana kupující do třech pracovních dnů zaplatí rezervační zálohu ve výši 10% z kupní ceny. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní: Do 14 dnů od podpisu Dohody o rezervaci uzavře strana kupující se stranou prodávající smlouvu o smlouvě budoucí s platností 2 měsíce a zaplatí druhou zálohu na kupní cenu ve výši dalších 10%.
Kupní smlouva: Před uplynutím termínu platnosti smlouvy o smlouvě budoucí uzavře strana kupující se stranou prodávající kupní smlouvu.
Předání bytu: Předání bytu očekávejte na jaře 2017.
Informace pro zahraniční klienty: Jsem cizinec z nečlenské země EU. Je možné si v České republice koupit byt jako soukromá osoba, nebo je nutné si založit společnost? Omezení koupě bytů do osobního vlastnictví pro klienty z nečlenských zemí EU již není platné. V současné době si mohou i tito klienti zakoupit byt jako soukromá osoba.
Financování - Díky dlouhodobé úzké spolupráci s Hypoteční bankou, předním bankovním domem v České republice, jsme schopni nabídnout všem klientům výhodnější úrokové sazby hypoték na financování koupě bytu v projektu Rezidence U sv. Václava. Garantovaná variantní nabídka pro prodej bytů v projektu Rezidence U sv. Václava Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. a Hypoteční banky.
Základní varianta Vám nabízí:
ZDARMA zpracování hypotečního úvěru
ZDARMA vyhotovení odhadu zastavované nemovitosti
SNÍŽENÍ úrokové sazby o 0,35 %
Ostatní varianty vám nabízí kombinaci slev z poplatků a slev úrokových sazeb.
Možnost mimořádných splátek bez sankcí až do výše 70% hodnoty zajištění úvěru.
K vyřízení hypotečního úvěru stačí doložit pouze Vaše příjmy.
Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. zajistí ZDARMA: Veškeré doklady potřebné k vyřízení úvěru (s výjimkou potvrzení o výši pracovního přijmu).
Vklad zástavního i vlastnického práva na příslušný katastrální úřad.
Právní a notářské služby spojené s vyhotovením smluvní dokumentace.
Další informace vám poskytne náš úvěrový specialista PSN - Lukáš Záhrubský | Tel: +420 606 022 160 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.